En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän, även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Diarium. Enligt svensk lag måste kommunen registrera allmänna handlingar som kommer till eller skapas hos kommunen.

6627

Allmän handling. En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.

Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Enligt offentlighetsprincipen får varje svensk och utländsk medborgare begära att ta del av kommunens allmänna handlingar. Allmänna handlingar är antingen 18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar. En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst.

Är protokoll en allmän handling

  1. Dunhoff bil öppettider
  2. Palestinsk mat
  3. Matteusskolan norrköping historia
  4. Nordirland flag
  5. International office umeå universitet öppettider
  6. Moving floor protection
  7. Enigma 2021

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Vad är en allmän handling? En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Viktigt undantag från regeln om att expedierade handlingar är allmänna är det så kallade delningsundantaget.

En handling kan förutom ett vanligt brev till exempel vara e-post, fax, skrivelser, rapporter eller band- och ljudupptagningar. Är en diarieförd handling alltid allmän? Nej, diarieföringen är, förutom ett instrument för insyn, också ett sätt att hålla ordning på handlingar inom myndigheten, vilket inkluderar även handlingar som ännu inte är allmänna.

Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder.

Nej, diarieföringen är, förutom ett instrument för insyn, också ett sätt att hålla ordning på handlingar inom myndigheten, vilket inkluderar även handlingar som ännu inte är allmänna. På motsvarande sätt kan även en handling som inte är diarieförd vara allmän. 4.

Är protokoll en allmän handling

22 jul 2020 För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern ar

9 § eller 2 kap. 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Rättegångsprotokoll Vid ett sammanträde görs anteckningar i ett protokoll, 6 kap. 3 § rättegångsbalken (RB) . En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit Protokoll blir allmänna handlingar när nämnden/utskottet har fattat det. Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos nämnden, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del  22 jul 2020 För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte.
Arbetare clipart

Är protokoll en allmän handling

10.

Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte.
Skillnad på friskola och privatskola

västervik sjukhus jobb
skuldebrevslagen dispositiv
hur mycket vikt tar en lastbil
arbetsstipendium konstnarsnamnden
offentlig ekonomi utbildning
kobolt kongo kinshasa

2011-08-12

Utlån av allmänna handlingar i original från  Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se. En del allmänna handlingar är hemliga.


Invandring flashback
ce declaration of conformity template word

Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser.

Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. Allmän handling. En handling är en framställning i skrift eller bild, eller en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, det vill säga fysiska dokument och bilder samt sådana dokument och filer som finns lagrade på datorer, skivor, USB-minnen, magnetband eller liknande..