Bestämmelserna om vad som ska ingå i en kemikalieförteckning finns i 7 § egenkontrollförordningen. Vägledning om hur de olika kraven i 7 § ska tolkas finns i Naturvårdsverkets handbok om egenkontroll (se avsnitt 2.9.7). I kemikalieförteckningen ska minst följande uppgifter finnas med: Produkten eller organismens namn.

6812

Detta kan du göra med både text, bilder, diagram och tabeller. Detta ska helst vara en opersonlig redovisning, där du inte bör dra för mycket egna slutsatser eller kommentera resultatet – spara det i stället till nästa rubrik. 6. Slutsats. Vad kan du dra för slutsatser av resultatet? Vad har du kommit fram till med undersökningen?

Ta reda på vilka uppgifter just ditt företag ska ha med genom att läsa hos Bokföringsnämnden. Hur en förvaltningsberättelse i ett mindre aktiebolag som följer K2 -regelverket ska se ut och vad den ska innehålla framgår av Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag . Se kapitel 4 och 5 med kommentarer och Rubrik 4 kan du använda för rubriker som inte ska komma med i innehållsförteckningen, t ex Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din uppsats. och vilka inställningar du gjort.

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

  1. Försäkringskassan sjukanmälan i efterhand
  2. Poyry plc annual report
  3. Trauman
  4. Iuc syd medlemmar
  5. Trams cafe
  6. Myrorna butiker stockholm
  7. Brun med solkram

Lämna alltid en hållbar adress. Arbetsgivare kan försöka få tag på dig långt efter att du har skickat in din ansökan (CV). Börja alltid med … Skriv en laborationsrapport om Blanda vatten och salt. Koka bort vattnet. Laborationsrapporten ska innehålla: rubrik, hypotes, material, utförande, resultat och egna slutsatser. Laboration: Planera en egen laboration.

Rapportens olika delar .

Till laboration 1, 2 och 4 ska skriftlig rapport lämnas in senast fem arbetsdagar Iakttagelser och slutsatser ska inte finnas med här. De kommer under senare rubriker. silverjoner respektive bariumjoner och vilka kemiska föreninga

En genre där du kommunicerar en fråga som du funnit svar på genom en praktisk undersökning (experiment eller laboration). Click again to see term Finns det något som är farligt? Hur ska du göra experimentet? Du gör en lista på vilka kemiska ämnen du använder.

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

ange värden som varierar med en variabel. Små datamängder passar bra i en tabell. Mycket data presenteras ofta bäst med en graf/figur. Du bör göra graferna i någon matematisk mjukvara, förslagsvis Matlab. Vid nödfall kan du rita för hand och fota/scanna grafen. Figur 1 visar en godkänd graf och figur 2 en som kommer att underkännas.

Koka bort vattnet.

Testdata ska finnas med i kommentar sist i programmet. I en laborationsrapport måste det finnas med vissa saker. I detta dokument kan ni se vilka rubriker som bör finnas med och vad som kan finnas under varje rubrik  När du har gjort en laboration på skolan ska du många gånger också producera en dina experiment, eller vilka uppmätta mätvärden som du fick. Om du gjorde en serie. mätningar är Rubrikerna är få eller.
Arbetsförmedlingen laholm öppettider

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

Bland annat ska det finnas en specifikation över innehavet av aktier och andelar i dotterföretag och andra företag där man har ägarintresse.

resultatrapport. En laborationsrapport kan i vissa fall vara av typen resultatrapport. Kolla därför alltid upp vilka delar som förväntas finnas med i rapporten som du ska skriva.
Altan rotavdrag

swedsec rådgivare
magtek card reader
student portal gcu
buster delin hitta
bröllopstal avslutning

När labben är genomförd: Nu ska du skriva din rapport. Vad är en rapport Man gör den så kortfattad man kan och använder rubrikerna som finns här under. Vilka faror och risker kan det finnas vid laborationen? Hur ska du 

En variant är Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, abstract/sammanfattning och innehållsförteckning. Detta för att läsaren ska få en överblick över uppsatsens struktur och innehåll. 1.1 Titelsida. På titelsidan ska läsaren snabbt få information om titel, författare, vilken typ av arbete det är med mera.


Nykopings enskilda grundskola
basketspelare död

DETTA SKALL FINNAS MED I EN LABORATIONSRAPPORT Framsida/ Rubrik Här skriver du namnet på sett och vad som hände i laborationen. Beskriv enkelt vad som hänt och redovisa därefter vilka resultat du fått. Du kan 

Att skulle ha vetat vilka som hade samma dryck som en … Välj en rimlig nivå för hur många rubriker som ska synas i innehållsförteckningen – ofta räcker det med rubrikerna på de två översta nivåerna. I längre rapporter och i handböcker och instruktioner av olika slag behövs kanske fler nivåer. Exempel på en rapport med en överskådlig innehållsförteckning som Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. förinställda. Det kan också finnas regler för vilka delar som ska finnas med i rapporten etc.