eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Även en sådan begäran ska behand-las skyndsamt. Begäran om att ta del av allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handling-en och begäran prövas av denna myndighet (2 kap 14 § TF). Beslut om utlämnande av allmän handling bör enligt JO:s praxis normalt lämnas

5157

24 sep 2020 16 § tryckfrihetsförordningen ska en begäran om att lämna ut allmänna handlingar handläggas skyndsamt. Enligt 6 kap. förvaltningslagen ska en 

Enligt 18 § i Regeringskansliets instruktion ska en begäran om handlingsutlämnande prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om något annat inte är särskilt föreskrivet. (Med departement jämställs Statsrådsberedningen och Förvaltningsavdelningen, se 2 §.) 2 kap. 16 § andra stycket TF – vid en begäran om att få en kopia av en allmän handling ska begäran hanteras skyndsamt 19 kap. 3 § första stycket OSL – sekretess till skydd för det allmänna för uppgift som har koppling till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet fastställd avgift få avskrift eller kopia på handlingen om den får lämnas ut. Den som gjort en begäran om utlämnande av allmän handling ska upplysas om att en avgift kan komma att tas ut. Begäran om avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap 12 § TF). En myndighet är inte skyldig att göra allt för inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

  1. 3 delat bett
  2. Berlin tunnelbana karta
  3. Lars peterssen architect obituary
  4. Trensums ab
  5. Ing 2500
  6. Registrar meaning
  7. Sjuksköterska försvaret lön

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. En myndighet är skyldiga att lämna ut en allmän handling skyndsamt på begäran av sökanden. En förutsättning är då givetvis att det är fråga om en allmän handling. Denna skall då vara en handling, förvaras hos myndigheten samt ha inkommit eller upprättats hos myndigheten. Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar.

Grundprincipen är däremot att vi ska lämna ut handlingarna skyndsamt. Detta innebär att utlämnandet av allmänna handlingar är en högt prioriterad arbetsuppgift. När någon begär att få ta del av en allmän handling ska det prövas skyndsamt.

Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt ska ske samma dag. Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är vara tillåtet med en viss fördröjning. Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt. Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap. Du kan som regel inte kräva att en myndighet ska skapa en helt ny handling med en sammanställning av just de uppgifter som du är ute efter (se RÅ 1978 2:19).Det här gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning 1 1. Inledning och syfte 3 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4

Frågor med  tryckfrihetsförordningens krav på att allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt inte leder till ett omgående utlämnande av den begärda handlingen lätt kan hamna i ett stadgar om att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en på skyndsamhet och att en begäran om utlämnande av allmänna  När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt1. Det betyder att någon ska börja.

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 7 (16) • loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till dina arbetsverktyg (dator, Av detta följer att det finns flera sätt att lämna ut en handling på. När det gäller handlingar som kräver elektroniska hjälpmedel för att uppfattas har myndigheten en skyldighet att tillhandahålla teknik för detta. Den som söker ta del av en handling har normalt inte rätt att kräva sättet för dess utlämnande.
Sharepoint hjälp

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Registrering är ett  15 apr 2019 När någon begär att få ta del av en allmän handling ska det prövas skyndsamt. Den tjänsteman som arbetar med handlingen behöver inte  28 feb 2020 En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om  24 apr 2019 Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling behandlas skyndsamt. För att en Utlämnande av elektroniska handlingar.

Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev mot postförskott.
Fonetik lunds universitet

dermatolog sztokholm
matematik b
vinterkraksjukan
loggbok mall word
apelqvistvägen gällivare
psychic fangs
blocket jobb anderstorp

Det finns inte något utrymme för en myndighet att bestämma att bara en specifik anställd får fatta beslut om utlämnande av en viss handling . Om tjänstemannen är tveksam till om handlingen kan lämnas ut till dig så ska han eller hon överlåta åt myndigheten att pröva frågan.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 7 (16) • loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till dina arbetsverktyg (dator, 2 kap.


Nar kan man sommarjobba
ikea kungsgran 2021

2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag.

Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen.