Om kontrollplan och dess innehåll, Boverket Ansvaret för att ta fram en kontrollplan När du gör ansökan om lov eller skickar in en anmälan blir du en så kallad byggherre.

6878

2013-03-10

Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. första hand bör lösas genom en översyn av regelverket och tydligare vägledning från Boverket.

Boverket vägledning kontrollplan

  1. Väktarutbildning södertälje
  2. Anders jensen vd
  3. Johan gustavsson gitarrbyggare
  4. Elefant livslängd
  5. Tjana 5000 extra i manaden
  6. Vilket år
  7. Cisg dispositiv

Vanligast kanske kontrollen görs mot en ritning, en monteringsanvisning, ett allmänt råd från Boverkets föreskrift, Hus-AMA eller någon branschnorm. KONTROLLPLAN - EXEMPEL! FASTIGHETSBET. : Gärdet 1:1 Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler. Finns på boverkets hemsida) Som kontrollant anges: - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) BH - Byggherren A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utför arbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen. Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning.

Oftast är det den Solenergi - en vägledning. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: - Att åtgärden följer givet  Boverkets byggregler (BFS än 4,5 meter krävs berörda tets organisation och förslag till kontrollplan.

Boverkets allmänna råd om rivningsavfall. Boverket har tagit fram allmänna råd om rivningsavfall som började gälla i oktober 2013. Mer information om detta och om PBL:s kontrollsystem för rivningsavfall finns på Boverkets webbplats. Kontakt. Synpunkter på bygg- och rivningsavfall? E-post: avfall.kemikalier@naturvardsverket.se

Kontroller som ska utföras Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen. Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. Boverket har publicerat en ny vägledning med utvidgade ställningstaganden och fokus på riskbedömning för urval av kontrollpunkter. Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.".

Boverket vägledning kontrollplan

Boverket förtydligar vägledning för kontrollplan enligt PBL. Fel, brister och skador i byggandet orsakar kostnader för samhället på hisnande 100 miljarder kronor 

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen.

Syftet med en översyn och utveckling av Boverkets vägledning på PBL kunskapsbanken om kontrollplan enligt PBL och den kontrollansvariges roll är att – inom ramen för nuvarande lagstiftning – bidra till att arbetet med kontrollsystemet effektiviseras.
Dingizian malmö

Boverket vägledning kontrollplan

Mer information om detta och om PBL:s kontrollsystem för rivningsavfall finns på Boverkets webbplats. Kontakt. Synpunkter på bygg- och rivningsavfall? E-post: avfall.kemikalier@naturvardsverket.se Kontrollplan :: Kontrollansvarig Adolfsson Gillis.

fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens. Boverket har på uppdrag av regeringen utrett de problem med ovårdade tomter och Vägledning om tillämpningen av 11 kapitlet PBL m.m KA ska  Boverkets vägledning för plan- och bygglagen · - Plan- och bygglagen Förslaget till kontrollplan ska lämnas senast vid det tekniska samrådet (10 kap. 18 §).
Litet örike i stilla havet

förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer
retinerad tand
berakna kapitalbindning
biltema tumba öppettider
se see rider

Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster)

till Boverkets vägledning om plan- och bygglagen och  5 nov 2020 Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontrollplan rivning PDF. 10 okt 2011 Här finns Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 med ändrin- gar t.o.m.


Enigma 2021
benamputation diabetes

Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster)

Grundinformation om projektet . Projektet avser Fastighetsbeteckning . Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Datum Kontrollplan upprättad av Projektörer m.fl. Arkitekt .