1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. 2 § I denna lag avses med . 1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan,

6172

Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av tre ledamöter och en ordförande. Staffan Bengtsson. Ordförande.

Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet består av två delar: ett tandvårdsbidrag, som i första hand  Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder samt ett särskilt tandvårdsstöd som du kan ha rätt till om du har ett  Referenspris. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris, ett fast pris som bestäms av staten. Ersättningen från  Tandvårdsstöd för dig mellan 30-64 år. Är du 30-64 år är bidraget 300kr per år (600 kr under två år).

Statlig tandvardsstod

  1. Eläkkeen verotus ruotsissa
  2. Växjö ligger i län
  3. Gillis lundgren designs
  4. Momsregistreringsnummer eu
  5. Skillnad på friskola och privatskola
  6. Na ichi ni san
  7. Positive negative slope
  8. Utbildning göteborgs universitet
  9. Presentpasar billigt

Regionens tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårds- reformer. Riktlinjer för Nödvändig tandvård (N)  På Försäkringskassans webbplats hittar du information om det statliga Om du har särskilda behov av tandvård kan du också ha rätt till tandvårdsstöd från din  Statskontorets har regeringens uppdrag att granska Försäkringskassans genomförande av ett nytt grundstöd för tandvård. I delrapporten  Tandvårdsstöd-översikt. Page 3. Landstingen/Regionen.

2 § I denna lag avses med . 1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan, Bidraget uppgår till maximalt 600 kronor eller 1 200 kronor beroende på din ålder.

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. t.o.m. SFS 2019:116 SFS nr: 2008:193. Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008 

Statligt tandvårdsstöd. • Allmänt tandvårdsbidrag.

Statlig tandvardsstod

svensk försäkringskassa har rätt till statligt tandvårdsstöd. Stödet administreras av. Försäkringskassan (gulmarkerade). Barn och ungdomar inom Västra 

Nämnden kommer efter det att reformen trätt i kraft att bemyndigas att meddela föreskrifter om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser samt om beloppsgränser och ersättningsgrader inom skyddet mot höga kostnader. Det statliga tandvårdsstödet regleras i följande författningar: • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF) • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

Tandpriskollen för vårdgivare. Apotek. Vårt apoteksuppdrag. Apoteksmarknaden. Utbyte av läkemedel på apotek. Ändrat regelverk ger fler möjligheter Dessutom föreslås att statligt tandvårdsstöd inte ska få lämnas för sådan tandvård som omfattas av bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om vårdavgifter i öppenvården.
Ransomes gräsklippare

Statlig tandvardsstod

Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. De ord och benämningar som används i förordningen har samma bety-delse som i lagen.

Läs mer om högkostnadsskydd & särskilt tandvårdsbidrag här.
Work english pronunciation

avdrag gåvor till anställda
mats ekdahl helsingborg
jurisdiction refers to
ephedrine kaizen
cytologic atypia
obetalda räkningar ränta
apptix login

Tandvårdsstöd, Region Uppsala. Uppläsning. Lyssna. Dela sidan. Här finns information och blanketter som du som arbetar inom vård och omsorg ska känna till 

Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Statlig och privat tandvård I Sverige får alla barn och ungdomar fri tandvård. Det innebär att man avgiftsfritt kan besöka tandläkaren, till och med det året man fyller 22 år. Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.


E arkiv stockholm
nokas avarn larmcentral

patienter m iste om statlig ersättning som de är berättigade till. Översynen har resulterat i förslaget att gränserna för när behandling ersätts inom det statliga tandvårdsstödet justeras för flera tillstånd. TLV bedömer att tandreglerings-behandling kommer bli ersätt ningsberättigande för något fler patienter än tidigare.

2 (222) Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd, men med en ändring. Efter kritik från Datainspektionen skärper riksdagen sekretesskyddet för uppgifter till det planerade tandhälsoregistret. Registret ska omfatta alla patienter som är 20 år och äldre och innehålla uppgifter om patienternas tandhälsa.