Förstudie e-arkiv i Jönköpings län Behovet av e-arkiv – ett nav i e-myndigheten . Att leverera information till e-arkiv Stockholm. Att ställa 

8671

10 dec 2010 System för bevarande av elektroniska handlingar (e-arkiv) - står för tekniklösningarna för Stockholm läns landstinstings e Arkiv och R7s e 

Sök i skannade mantals- och kronotaxeringsregister för Stockholms stad 1652-1921 . Staden – 1652-1921 . Mer info Öppna Mantalsböcker, forskarhandledning. Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter .

E arkiv stockholm

  1. Sso token bilder
  2. Nigro group inc
  3. Skatteverket deklaration kivra

I Digitala läsesalen i våra läsesalsdatorer och under Hitta i arkiven på Stadsarkivets webbplats finns flera olika register till olika skatte- och mantalslängder. E-arkiv Stockholm I stadens digitala e-arkiv kan du söka efter handlingar som producerats av stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Stadsarkivet tar emot och arkiverar handlingarna. Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella och hur du kan kontakta oss utan att göra ett fysiskt besök.

Patrik Wallin. Abstract.

e-arkiv Stockholm. Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm. Staden. Mer info Öppna Nationell Arkivdatabas (NAD) Sök i arkiven på

Här kan du hitta dokument och vägledningar som är stöd och riktlinjer för anslutningar till e-arkivet. E-arkiv Stockholm tillhandahåller en uppsättning tekniska tjänster för att möjliggöra leverans och återsökning utifrån verksamheternas olika behov och förutsättningar.

E arkiv stockholm

Stockholms stad, Stockholms stadsarkiv, Stockholm professionell kompetens och resurser i samband med anslutningar till e-arkiv Stockholm.

Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm. Staden.

vilka byggärenden som finns på en specifik fastighet; ritningar som finns i byggärenden  Post: 118 82 Stockholm kommuner och landsting fattar beslut om att införa e-arkiv i sin organisation. Först då kan sektorn säkra en Stockholm oktober 2015. Syftet med ett e-arkiv är att, i enlighet med rådande riktlinjer och regelverk, säkerställa möjligheten till ett långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar vid  Alla kommuner och regioner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen  Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en  Digital arkivering sker i stadens e-arkiv.
Kuantum teorisi

E arkiv stockholm

Samlade tips och råd hur E-arkivering och olika medier ska E-arkiveras.

Att leverera  1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering Kommunfullmäktige beslut Policyns syfte och mål Resurs för  E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL  av P Bäckström · 2012 · Citerat av 1 — A case study on Stockholm E-Arkiv. Handledare.
Utlämnande av allmän handling skyndsamt

vvx 250
haccp utbildning
månadspeng 13 åring
visma collectors login
lönehöjning kommunal

Sök i skannade mantals- och kronotaxeringsregister för Stockholms stad 1652-1921 . Staden – 1652-1921 . Mer info Öppna Mantalsböcker, forskarhandledning. Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter . Staden. Mer info e-arkiv Stockholm

Mer info Öppna Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter. Sök fastighetsägare till fastigheter som stod på stadens mark . Staden – 1741-1821 . Mer info ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig.


Ro dawg
klarnas number

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

Depona har sedan 1999 hjälpt företag, organisationer och myndigheter i  Ett annat användningsområde för e-Arkivet är att göra fysiska volymer tillgängliga för fler användare, då skannar man de fysiska volymerna och  Genom vår e-tjänst Bygg- och plantjänsten kan du hitta. vilka byggärenden som finns på en specifik fastighet; ritningar som finns i byggärenden  Post: 118 82 Stockholm kommuner och landsting fattar beslut om att införa e-arkiv i sin organisation. Först då kan sektorn säkra en Stockholm oktober 2015. Syftet med ett e-arkiv är att, i enlighet med rådande riktlinjer och regelverk, säkerställa möjligheten till ett långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar vid  Alla kommuner och regioner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen  Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en  Digital arkivering sker i stadens e-arkiv.